Anbefalte terapeuter


KT1:
Terapeuten har fått en innføring i Kinesiotapingmetoden. I løpet av et 2 dagerskurs har deltagerne fått en grundig gjennomgang av de fundamentale konsepter og de unike egenskapene til Kinesiotapen. De har lært seg å screene pasienter på en ny måte for å avdekke svakheter/problemer og tape ut fra funn på disse. Teknikkene som læres på trinn 1 er muskelteknikk og den kan brukes for å få ned spenning i muskulatur, stimulere svak muskulatur samt redusere smerte.


KT2:
Har deltatt på trinn 1 og fått en oppfriskning av muskelteknikker. I løpet av et 2 dagerskurs er terapeutene introdusert for  mer avansert taping. De lærer seg nye tapeteknikker som kan brukes på mange forskjellige diagnoser. Etter endt kurs skal terapeuten være i stand til å tape ortopediske pasienter, nevrologiske pasienter og lymfepasienter.


KT3:
Terapeuten har deltatt på trinn 1 og 2. I løpet av et 2 dagerskurs har terapeuten lært seg alle teknikker som er innen Kinesiotaping. Alle teknikker som kan brukes på mange forskjellige diagnoser og tilstander er gjennnomgått og øvet på. Dette er terapeuter som har masse erfaring med Kinesiotaping og ser på det som et viktig verktøy i hverdagen sin i behandling av pasienter.


L:

Terapeuten har deltatt på 1 dagskurs i Kinesiotaping knyttet opp mot lymfebehandling. Det er gjennomgått teknikker som brukes på pasienter med lymfødem. Disse teknikkene brukes også på pasienter med hevelse ved skade eller etter operasjoner f eks.


Finn en terapeut nær deg ved å navigere i menyen over.

Webløsning fra WebSys